Projektne aktivnosti v Sloveniji, junij 2017

RoMigSc Project - National seminar Celje

V Sloveniji je od 13. do 16. junija potekala vrsta aktivnosti v zvezi z RoMigSc projektom.
Člani projektne skupine so dva dneva v Celju porabili za pregled dosedanjih aktivnosti ter pripravo na bodoče aktivnosti.
Ogledali so si Osnovno šolo Martina Konšaka v Mariboru, kjer so jim ravnatelj in sodelavci predstavili, s kakšnimi izzivi se srečujejo pri vključevanju romskih in migrantskih otrok v šolo.
V Murski Soboti je bil organiziran obisk romskega vrtca v romskem naselju Pušča, nato pa so sledile delavnice za učitelje, ki delajo z romskimi otroki.
V Celju je bil organiziran nacionalni seminar in posvet, poleg tega pa je vzporedno potekalo pilotno usposabljanje učiteljev ter prostovoljcev.
Slike z vseh dogodkov si lahko ogledate na tej povezavi.

Scroll to Top