Sestanek s šolami glede dela prostovoljcev

Romigsc project - sestanek s solami

Dne 18. oktobra so na MFDPŠ organizirali sestanek s predstavniki šol, ki bodo sprejele prostovoljce in z njimi obogatile svojo izobraževalno dejavnost, namenjeno otrokom z migrantskim ali romskim poreklom. Na sestanku, ki so se ga udeležili predstavniki Mestne občine Celje (MOC) ter nekaterih osnovnih šol iz Celja, Šentjurja in Kopra, so se pogovarjali o opredelitvi in izvedbi prostovoljskih aktivnosti na osnovnih in srednjih šolah, ki se soočajo z izzivi vključevanja romskih in migrantskih otrok v šole in potrebo po krepitvi medkulturnega dialoga v šoli in lokalni skupnosti. Sestanek so izvedli v okviru aktivnosti evopskega projekta Romigsc. Na sestanku so se dogovorili da bodo v času do januarja opredelili prostovoljske aktivnosti, poiskali učitelje koordinatorje na posameznih šolah, ter prepoznali študente in druge posameznike, ki so se pripravljeni spoprijeti z izzivi prostovoljstva na šolah. Predstavnik MOC je na sestanku tvorno sodeloval s predlogi ter potrdil, da bo mestna občina izvedbo prostovoljskih aktivnosti po svojih močeh podprla.

Romigsc project - sestanek s solami

Scroll to Top