Priprava manjših šolskih projektov s prostovoljci

1. februarja smo se na MFDPŠ sestali s predstavniki slovenskih šol in vzgojnih zavodov, s katerimi se dogovarjamo o izvedbi prostovoljskih aktivnosti v času od marca do junija 2018. Udeležencem smo pojasnili, da bo delo potekalo v okviru predmetov Veščine (učenja) 1, 2 in 3, predmeta Razvoj poslovnih spretnosti ter predmeta Družbena odgovornost, aktivnosti pa na izbranih vrtcih, šolah, vzgojnih zavodih in ljudskih univerzah v Celju, Apačah, Mariboru, Črnomlju, Črenšovcih, Logatcu in v Krškem. V mesecu februarju poteka pridobivanje prostovoljcev na izbranih fakultetah ter v okviru Slovenske mreže prostovoljskih organizacij (prostovoljstvo.org).

Prostovoljci bodo na šolah pod vodstvom mentorjev pomagali pri:

  • Učni pomoči učencem pri slovenskem jeziku.
  • Učni pomoči pri drugih predmetih.
  • Ustvarjalnih delavnicah za medsebojno povezovanje in preživljanje prostega časa.
  • Učenju slovenskega jezika za starše.
  • Sodelovanju pri izvedbi športnih in kulturnih dnevih ter drugih dejavnostih.
  • Sodelovanju pri organizaciji prireditev s prikazom značilnosti, kulture in tradicij držav migrantov.
  • Druženju romskimi otroki v času jutranjega varstva.

Na sestanku smo pojasnili, da Skupaj s Slovensko filantropijo organiziramo seminar za prostovoljce, ki bo potekal 1. 3. 2018 od 10.00 dalje na MFDPŠ.

Scroll to Top