Vabilo na prostovoljske aktivnosti na slovenskih šolah in seminar za prostovoljce

Na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju bomo 1. marca izvedli seminar za študente in druge posameznike, ki jih zanima prostovoljstvo ali vključitev v prostovoljske projekte na izbranih osnovnih šolah in drugih izobraževalnih zavodih. Seminar bo potekal v sodelovanju s Slovensko filantropijo. Udeležencem seminarja bomo omogočili vključitev v manjše šolske projekte, ki jih načrtujemo s šolami v Celju, Mariboru, Apačah, Črenšovcih, Svetem Juriju, Leskovcu pri Krškem, Kočevju, Logatcu in Ljubljani.

Vabilo na seminar za prostovoljce

Vabilo k sodelovanju v manjših šolskih projektih

Scroll to Top