Projekt RoMigSc – Seminar za prostovoljce in pomoč prostovoljcev v šolah

Romig Celje marec 2018

V okviru Erasmus+ projekta RoMigSc smo v četrtek, 1. 3. 2018, na MFDPŠ Celje izvedli delavnico z naslovom: Priložnosti prostovoljstva pri vključevanju otrok migrantov in romskih otrok v šole. Delavnica je potekala v sodelovanju s Slovensko filantropijo, vodil jo je Jaka Matičič (koordinator usposabljanj za prostovoljce).

Udeleženci so spoznali, kdo so osebe, s katerimi bodo delali kot prostovoljci in kako se dela in ravna z osebami, ki potrebujejo pomoč. Predstavljene so bile tudi prednosti organiziranega prostovoljstva ter portal za ponudbo prostovoljskega dela (Volontariat). Delavnice se je udeležilo skoraj 50 udeležencev, predvsem študentov. Študneti/prostovoljci, ki bodo v naslednjih mesecih na šolah (so)izvajali aktivnosti v pomoč vključevanju romskih in migrantskih otrok v šole, pa so se fotografirali v majicah z logom projekta.

Romig Celje marec 2018

Scroll to Top