SEEU organized the Training for Volunteers

Romigsc Macedonia
Проект- RoMigSc

 Денес, на Универзитетот кампусот –УЈИЕ, односно, Факултетот на Современтите Општестевени Науки, во рамките на Проектот за Интеграција на Ромите и емигранти во Образовниот Систем, кој е финансиран од страна на Европската комисија,  Еразмус + КА3, на кој проект  како партнер и лидер на WP3-РП3 (обука за волонтери) e Факултетот за современи општествени науки.
Тековниот  настан, во овој формат, се уредува како работилница на трет пакет на активности во кои се вклучуваат доброволна работа во рамките на проектот.

 Академскиот кадар на факултетот, кои се вклучени во овој проект, денеска ја имале првата средба каде што со студенти од ромската заедница, гимназијата од Гостивар и студентите на УЈИЕ во различен состав, се запознаа со активностите на предметниот проект и можноста да ги вклучуваат и нив во овој состав.
Овој проект има за цел,  интеграцијата на Ромите во образовниот систем, исто така, да им се овозможи на младите волонтерската работа која ќе се оцени во нивниот кредитен систем за евалуација, познат како(ETCS).
На почетокот , координаторот на проектот на Факултетот за Општествени науки,

Проф. Д-р Вели Креци, по взаемно запознаење ги предупреди идните волонтери за предностите да бидат дел од волонтерската работа на овој проект и некои важни аспекти на работата што му следува на овој проект.

По завршувањето на првиот дел од работилницата, учесниците ќе бидат сертифицирани со сертифика  за волонтерска работа.
Соопштенија за активностите, исто така направија Проф. Д-р.Јонуз Абдулаи, Доц.Др.. Мерита Зулфиу Алили и Ph.D. Асистент- БесаКадриу.
Во вториот дел, учесниците на оваа работилница продолжуваат со тематската дебата со доц. Д-р.Агрон Рустеми и Проф. Д-р Мемет Мемети.
Romigsc Macedonia
Romigsc Macedonia
Romigsc Macedonia
Scroll to Top