Prostovoljstvo v Sloveniji

Vlada Republike Slovenije dne 11. 7. 2018 seznanila z že sedmim Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017.

Iz zbirnih podatkov je razvidno, da veliko mladih prostovoljcev deluje v organizacijah s prostovoljskim programom (v javnih zavodih, predvsem osnovnih šolah). Vlada se zaveda, kako pomembno je prostovoljstvo med mladimi, saj ravno z opravljanjem prostovoljskega dela pridobivajo dragocene izkušnje in gradijo sistem vrednot. Tako se je Vlada tudi v letos sprejeti strategiji zavezala, da bo spodbujala uvajanje prostovoljskih programov v javnih zavodih z namenom obogatitve in višje kakovosti storitev, upoštevajoč načelo nezdružljivosti in brezplačnosti prostovoljstva ter še posebno pozornost namenila spodbujanju prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju.

Scroll to Top