Okrogla miza ‘IZOBRAZBA KOT VREDNOTA’

Image 4

V sredo, 17. oktobra 2018, je v Murski Soboti potekala Okrogla miza z naslovom: ‘Izobrazba kot vrednota’.

Izobraževanje Romov je v Sloveniji eno izmed prioritetnih programov Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017 – 2021. Vzgojno – izobraževalne ustanove se v skladu s svojim poslanstvom, nalogami in Strategijo izobraževanja Romov (2004, dopolnjena 2011) ukvarjajo že nekaj časa. V zadnjih nekaj letih pozornost k izboljšanju izobrazbe Romov, predvsem šolskih otrok, namenjajo tudi različne inštitucije, zavodi in organizacije.

Romi sami ugotavljajo, da kljub vsem naporom ter vseh deležnikov, v nekaterih sredinah na področju izobraževanja Romov ni nekih vidnih rezultatov. Osrednji namen okrogle mize, ki jo je organizirala Zveza Romov Slovenije, je bil skupaj z različnimi inštitucijami poiskali rešitve za uspešno izobraževanje Romov na vseh področjih.

Image 4

Image 4

 

Scroll to Top