Prostovoljstvo v Sloveniji v 2019 – pomoč otrokom Romom/migrantom v šolah

Projekt Romigsc prostovoljstvo 2

Prostovoljske aktivnosti potekajo v obdobju med februarjem in julijem 2019 v različnih regijah Slovenije. Aktivnosti se izvajajo na šolah z otroki Romi in migranti; pa tudi na drugih izobraževalnih ustanovah, ki se ukvarjajo z integracijo otrok Romov/migrantov (npr. ljudske univerze). V letu 2019 je v aktivnost vključenih 33 prostovoljcev, ki izvajajo aktivnosti na 15-ih organizacijah. Aktivnosti se zlasti osredotočajo na skupinsko in individualno učno pomoč, učenje slovenskega jezika, obogatitvene delavnice za medsebojno povezovanje ter preživljanje prostega časa, delavnice/prireditve s prikazom značilnosti, kulture in tradicij držav migrantov. Po dosedanjih podatkih je okoli 300 otrok ter staršev deležnih pomoči prostovoljcev.

Projekt Romigsc prostovoljstvo 2

Scroll to Top