Prijave malih projektov na temo Integracije Romov v Podonavju

Open Danube – Supporting Roma Culture in the Danube Region

Evropska podonavska akademija zbira prijave malih projektov (nagrada do 3500 euro) na temo integracije Romov v Podonavju. Za pridobitev nagrade lahko sodelujete tako, da projekt prijavite na naslednji povezavi, kjer izpolnite potrebne podatke http://opendanube.eu/application/.
Več informacij v zvezi z natečajem si lahko preberete na spletni strani http://opendanube.eu/ ali pišete na elektronski naslov award@opendanube.eu.
Nagrajeni projekti bodo predstavljeni 20. septembra 2019 v Ulmu v Nemčiji na festivalu ROMNO POWER FESTIVAL. Udeležbo nagrajencev na festivalu bo krila Evropska podonavska akademija.
Rok za prijavo projektov je 15. julij 2019.

Call for applications for the Open Danube Award 2019 for small and hands-on projects around the topic of Roma Inclusion in the Danube Region. We are seeking small and short-term projects and initiatives, which foster and promote the cultural variety of Roma within the society of the Danube Region. The project proposals could fall within the following main themes:
·       Music, Dance, Film, Photography, Visual Arts, Theatre and Literature
·       Promotion of social, cultural and linguistic identities of Roma
·       Promotion of the understanding between Roma and non-Roma, respectively reduction of stereotypes and prejudices
·       Improvement of the social situation of Roma

Celotno besedilo razpisa je na voljo na tej povezavi.

Scroll to Top