Strategija na področju migracij

Catching Up Intergenerational Mobility and Children of Immigrants OECD READ edition

Vlada Republike Slovenije je 18.7.2019 sprejela Strategijo Vlade RS na področju migracij. Strategija temelji na medresorskem povezovanju in migracije obravnava na večplasten, celovit in dolgoročen način ter v ospredje postavlja boljše razumevanje vseh vidikov migracij in izboljšanje ukrepov za njihovo upravljanje. Strategijo sestavlja šest horizontalnih stebrov, povezanih s posameznimi vidiki migracij. Ti stebri so:

  • mednarodni vidik migracij,
  • ekonomske migracije kot del zakonitih migracij,
  • mednarodna zaščita,
  • integracija,
  • nezakonite migracije in vračanje,
  • varnostna komponenta.

Medresorska delovna skupina, ki je strategijo pripravila, bo v nadaljevanju preko nosilcev posameznih stebrov spremljala njeno izvajanje in koordinirala aktivnosti ter redno poročala vladi.

Objavljeno na: https://www.gov.si/novice/2019-07-18-strategija-na-podrocju-migracij/

Scroll to Top