Prostovoljstvo in aktivacija mladih v okviru projekta RoMigSc v Sloveniji

Romigsc project 2019

Spodbujanje prostovoljstva mladih ter spodbujanje vključevanja otrok Romov in migrantov v šole ob podpori prostovoljstva, je bil eden od temeljnih ciljev mednarodnega projekta RoMigSc (2016 -2019).

V okviru projekta RoMigSc je v letih 2017, 2018, 2019 potekalo 20 urno usposabljanje za prostovoljce (usposabljanje je potekalo v kombinaciji enodnevnega srečanja v živo ter spletnih aktivnosti). Usposabljanja se je leta 2017  udeležilo 22 posameznikov, leta 2018 37 posameznikov, leta 2019 19 posameznikov.

V letih 2018  (med marcem in julijem) in 2019 (med februarjem in julijem) so potekale prostovoljske aktivnosti v šolah oz drugih izobraževalnih zavodih, ki spodbujajo medkulturno sodelovanje in prispevajo k boljši integraciji otrok Romov in migrantov v šole. Dejavnosti so potekale v različnih regijah Slovenije. V letu 2018 je bilo v aktivnosti vključenih 20 prostovoljcev in 12 organizacij, v letu 2019 je bilo v aktivnosti vključenih 33 prostovoljcev in 15 organizacij.

Prostovoljske aktivnosti so se izkazale za zelo uspešne. Eno od temeljnih priporočil politikam glede prostovoljstva je, da bi bilo potrebno priznati prostovoljstvo kot pomembno obliko neformalnega izobraževanja ter ga umestiti v šolski sistem.

Nekaj o dosežkih projekta

E-platforma o medkulturnih temah

Je eden izmed temeljnih rezultatov projekta. E-platforma je dostopna v osmih jezikih in vsebuje dragoceno gradivo o medkulturnosti, vključevanju v šole in aktivizaciji mladih, 13 videoposnetkov, kvize in druga interaktivna gradiva. V e-platformo dostopate preko https://e-platform.romigsc.eu/ (e-platforma ima prost dostop, za dostop do e-platforme se morate najprej registrirati).

Dva predmeta na temo družbene odgovornosti in prostovoljstva ter medkulturnosti (akreditirana na MFDPŠ, Celje):

Predmet Družbena odgovornost in prostovoljstvo, 6 KT, predmet na dodiplomskem študiju.

Predmet Medkulturna družba v teoriji in praksi, 6 KT, predmet na podiplomskem študiju.

Mednarodna konferenca

10. oktobra je v Celju potekal zadnji diseminacijski dogodek projekta RoMigSc. Temeljna nit dogodka je bila razprava na temo prostovoljstva ter vključevanja otrok migrantov in Romov v šole. V obliki plakatov je bilo predstavljenih 14 dobrih praks iz držav partneric, med drugim tudi plakat o prostovoljstvu v projektu RoMigSc. Na dogodku je sodelovala tudi Slovenska filantropija.

 

 

Romigsc project 2019

Scroll to Top