Vključevanje

logo projekta
“Če vaša dejanja navdihujejo druge, da več sanjajo, se več naučijo, naredijo več in postanejo več, ste vodja.”John Quincy Adams
0
projektnih pertnerjev

0+
udeležencev

0+
prostovoljcev

Evropski projekt. Projekt RoMigSc.

Projekt RoMigSc obravnava vključevanje Romov in migrantov v njihova učna okolja (s pomočjo dobro usposobljenih učiteljev in prostovoljcev), ter spodbuja vključevanje mladih v prostovoljno delo (vključno s formalnim priznavanjem njihovega dela). Projekt obenem podpira pobude za izboljšave na področju inkluzije Romov in migrantov v izobraževanje ter na področju prostovoljstva, in ob tem targetira različne zainteresirane strani, vključno z oblikovalci politik.

Novice.