Përfshirja

logo projekta
Në qoftë se veprimet tuaja frymëzojnë të tjerët që të ëndërrojnë më shumë, të mësojnë më shumë, të bëjnë më shumë e të bëhen më shumë, ju jeni një lider.John Quincy Adams
0
partnerë të projektit

0+
pjesëmarrës

0+
Vullnetarë

Projekti Evropian. RoMigSc Projekti.

Projekti RoMigSc synon të trajtojë çështjen e përfshirjes së romëve dhe fëmijëve emigrantë në mjediset e tyre të mësimnxënies (me mbështetjen e mësimdhënësve dhe vullnetarëve të trajnuar mirë), si dhe promovimin e angazhimit e rinisë në vullnetarizëm (përfshirë këtu edhe përmes njohjes formale të punës së tyre). Projekti, në të njëjtën kohë mbështet edhe iniciativat për përmirësim në sferën e përfshirjes së fëmijëve romë/ emigrantë dhe në sferën e vullnetarizmit, duke pikësynuar aktorë të ndryshëm, përfshirë këtu edhe hartuesit e politikave.

Lajme.