İçermeci

logo projekta
Eğer eylemleriniz başkalarının hayâllerini harekete geçiriyorsa, öğrenmelerini mümkün kılıyorsa, daha fazla eylemelerini ve kendilerini oldurmalarını sağlıyorsa siz bir lidersiniz demektir. John Quincy Adams
0
proje ortağı

0+
katılımcı

0+
Gönüllüler

RoMigSc Projesi.

RoMigSc Projesi, donanımlı öğretmenlerden ve gönüllülerden destek alarak Roman ve göçmen öğrencilerin eğitim ortamlarında içerilmesini mümkün kılmayı; gençleri gönüllülüğe teşvik etmeyi ve bu gönüllülüğün resmi düzeyde tanınırlığını sağlamayı hedefler. Roman ve göçmen öğrencilerin içerilmesine ve karar alıcıların da içinde olduğu farklı paydaşların gönüllülüğüne ilişkin girişimleri destekler.

Haberler.