Aktivnosti.

Aktivnost 1 (DN1): Management


Vodilni partner: MFDPŠ, Celje, Slovenija
Glavni cilj DN 1 je vzpostaviti strukturo za upravljanje in vzpostaviti ustrezne mehanizme za koordinacijo projekta s tehničnega, pedagoškega in upravno-finančnega vidika. V okviru DN 1 bo organiziranih 7 projektnih srečanj.

Aktivnost 2 (DN2): Začetna študija


Vodilni partner: ISOB, Regensburg, Nemčija
Zbiranje pomembnih spoznanj iz mednarodne in nacionalne literature in dobrih praks na področju vključevanja Romov in migrantov v učno okolje. Za preučitev te teme in za uspešno opravljanje vseh nadaljnjih korakov projekta, je potrebno ugotoviti trenutno stanje v državah projekta in potrditi dobre prakse.

Aktivnost 3 (DN3): Usposabljanje za prostovoljce


Vodilni partner: MFDPŠ, Celje, Slovenija
Namen usposabljanja je opremiti prostovoljce z znanjem iz družbene odgovornosti, prostovoljnega dela in s strategijami za delo v večkulturnem okolju, s poudarkom na Romih in migrantih. Usposabljanje prostovoljcev bo podprto z Moodle e-učilnico.
Koraki – izpeljava usposabljanj:
 • Pilotno usposabljanje za prostovoljce: junija 2017 v Sloveniji;
 • Januarja 2018 v Sloveniji, Španiji, Makedoniji, Italiji;
 • Januarja 2019 v Sloveniji, Španiji, Makedoniji, Italiji.

Aktivnost 4 (DN4): Prostovoljne dejavnosti


Vodilni partner: SEEU, Tetovo, Makedonija
Velik poudarek je na prostovoljstvu mladih, kot enem od pomembnih instrumentov, za pomoč pri boljši vključenosti migrantov in Romov v šole in v celotno družbo. Prostovoljno delo se osredotoča predvsem na pomoč otrokom pri domačih nalogah, komunikacijo z migranti v jeziku gostujočih držav in na pomoč pri integraciji migrantov in njihovih staršev v skupnost.
Koraki – izpeljava usposabljanj:
 • Od februarja do maja 2018 v Sloveniji, Španiji, Makedoniji, Italiji;
 • Od februarja do maja 2019 v Sloveniji, Španiji, Makedoniji, Italiji.

Aktivnost 5 (DN5): Usposabljanje učiteljev


Vodilni partner: IRŠIK, Murska Sobota, Slovenija
Namen usposabljanja je zagotoviti boljše medkulturne kompetence učiteljev, ki poučujejo v razredih z Romi ali migranti in opremiti učitelje z znanjem o strategijah za boljšo vključenost teh skupin pri pouku. Usposabljanje bo trajalo dva dni in bo vključevalo več delavnic (medkulturne kompetence, strategije za vključevanje, specifike vključevanja Romov in migrantov v izobraževanje...). Usposabljanje bo podprto z Moodle e-učilnico.
Koraki – izpeljava usposabljanj:
 • Pilotno usposabljanje učiteljev: junija 2017 v Sloveniji;
 • Aprila / maja 2018 v Sloveniji, Španiji, Makedoniji, Italiji;
 • Aprila / maja 2019 v Sloveniji, Španiji, Makedoniji, Italiji.

Aktivnost 6 (DN6): E-platforma o medkulturnih temah


Vodilni partner: CSIG, Taranto, Italija
Digitalne možnosti učenja ponujajo neomejen prostor za oblikovanje samo-organiziranega in aktivnega učenja. Na voljo so različna učna gradiva, kot so interaktivne vsebine, video posnetki, kvizi, intervjuji. E-platforma je primarno namenjena učiteljem in prostovoljcem; vendar je uporabna tudi za druge skupine: otroke, njihove starše in druge obiskovalce. E-platforma bo izdelana v zadnjem letu projekta (2019) v 7 jezikih: angleškem, nemškem, italijanskem, makedonskem, slovenskem, španskem in turškem.

Aktivnost 7 (DN7): Nacionalni seminarji za vse zainteresirane strani


Vodilni partner: UA, Alicante, Španija
V okviru projekta bodo organizirani različni seminarji za različne zainteresirane strani (oblikovalce politik na področju izobraževanja, ravnatelje šol, predstavnike lokalnih oblasti, inštitute za migracije ali romološke študije, raziskovalce in akademike na tem področju, itd). Glavne teme seminarjev so vključenost Romov in migrantov v šolah ter prostovoljstvo.
Koraki – izpeljava nacionalnih seminarjev:
 • Pilotni nacionalni seminar: junija 2017 v Sloveniji;
 • April / junij 2018 v Sloveniji, Španiji, Makedoniji, Italiji, Turčiji;
 • April / junij 2019 v Sloveniji, Španiji, Makedoniji, Italiji, Turčiji.
Poslovni sestanek

Aktivnost 8 (DN8): Zagotavljanje kakovosti


Vodilni partner: ISOB, Regensburg, Nemčija
Oblikovana bo celovita zbirka podatkov o vrednosti projekta, vključno s prednostmi, slabostmi, priložnostmi in tveganji, ki so bile odkrite pri izvedbi, ter dosežkih projekta v primerjavi s kazalniki. To bo prispevalo k lažjemu ocenjevanju projekta s strani tretjih oseb, kar bo podpiralo nadaljnjo diseminacijo in uporabo.

Aktivnost 9 (DN9): Diseminacija in mednarodna konferenca


Vodilni partner: MFDPŠ, Celje, Slovenija
Rezultate projekta se bo diseminiralo v času trajanja projekta in po njem. Glavne dejavnosti diseminacije so:
 • Rezultati projekta bodo diseminirani na eni mednarodni konferenci (organizirana oktobra 2019 v Sloveniji).
 • Člani konzorcija bodo predstavili rezultate in dejavnosti v državah izven konzorcija (najmanj 6-krat v času trajanja projekta).
 • 3) V Nemčiji (v maju 2019) in Turčiji (v juniju 2019) bosta organizirana dva seminarja: seminar za predstavnike nevladnih organizacij ter seminar za direktorje, ravnatelje in učitelje šol, z namenom diseminacije in promocije projekta in njegovih rezultatov med glavnimi zainteresiranimi stranmi (ti dogodki so nekakšno “nadomestilo” za dejavnosti DN3, DN4 in DN5, ki v Nemčiji in Turčiji ne bodo potekale).
Galerija
Galerija
Galerija
Galerija