Valerij

Romigsc Turkey 2018

Invitation to the international conference RoMigSc

International conference RoMigSc is the final dissemination event of project RoMigSc, Erasmus +, KA3: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN (2017 – 2019). We invite all those who are interested in the topic, who would like to listen to our guests and/or experience some good practices in Slovenia and other project countries. The conference titled  “Inclusion of Roma and Migrants

Invitation to the international conference RoMigSc Read More »

Predstavitev projekta na zaključni prireditvi TVŽ

V torek, 19. 6. 2018, je potekalo zaključno srečanje Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) partnerske mreže Regijskega študijskega središča, v kateri je sodelovala tudi Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ). Študentki MFDPŠ sta predstavili svoje delo ter izkušnje, ki sta jih pridobili kot prostovoljki pri delu z Romi in migranti na Ljudski univerzi Celje

Predstavitev projekta na zaključni prireditvi TVŽ Read More »

Vabilo na prostovoljske aktivnosti na slovenskih šolah in seminar za prostovoljce

Na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju bomo 1. marca izvedli seminar za študente in druge posameznike, ki jih zanima prostovoljstvo ali vključitev v prostovoljske projekte na izbranih osnovnih šolah in drugih izobraževalnih zavodih. Seminar bo potekal v sodelovanju s Slovensko filantropijo. Udeležencem seminarja bomo omogočili vključitev v manjše šolske projekte, ki

Vabilo na prostovoljske aktivnosti na slovenskih šolah in seminar za prostovoljce Read More »

RoMigSc e-classrooms

In the framework of the RoMigSc project, we are planning to establish e-classrooms based on the Moodle platform with contents and activities related to the training of teachers and volunteers as well as national seminars. In this month, we launched a test version of the e-classroom in English. Besides the contents for the teachers and

RoMigSc e-classrooms Read More »

Priprava manjših šolskih projektov s prostovoljci

1. februarja smo se na MFDPŠ sestali s predstavniki slovenskih šol in vzgojnih zavodov, s katerimi se dogovarjamo o izvedbi prostovoljskih aktivnosti v času od marca do junija 2018. Udeležencem smo pojasnili, da bo delo potekalo v okviru predmetov Veščine (učenja) 1, 2 in 3, predmeta Razvoj poslovnih spretnosti ter predmeta Družbena odgovornost, aktivnosti pa

Priprava manjših šolskih projektov s prostovoljci Read More »

Scroll to Top