Cостаноци.

1

Кога: Март 2017
Каде: Регенсбург, Германија
Организатор: ISSBS + ISOB

2

Кога: Јуни 2017
Каде: Целје, Мурска Собота, Словенија
Организатор: ISSBS + IRŠIK

3

Кога: Ноември 2017
Каде: Аликанте, Шпанија
Организатор: ISSBS + UA

4

Кога: Мај 2018
Каде: Таранто или Бари, Италија
Организатор: ISSBS + CSIG

5

Кога: Ноември 2018
Каде: Скопје, ПЈР Македонија
Организатор: ISSBS + SEEU

6

Кога: Мај 2019
Каде: Регенсбург, Германија
Организатор: ISSBS + ISOB

7

Кога: Oктомври 2019
Каде: Целје, Словенија
Организатор: ISSBS + IRŠIK

Галерија
Галерија
Галерија
Галерија