News & Events

Romigsc Macedonia

SEEU organized the Training for Volunteers

Проект- RoMigSc  Денес, на Универзитетот кампусот –УЈИЕ, односно, Факултетот на Современтите Општестевени Науки, во рамките на Проектот за Интеграција на Ромите и емигранти во Образовниот Систем, кој е финансиран од страна на Европската комисија,  Еразмус

Read More »
Romigsc Macedonia

SEEU organized the Training for Volunteers

Projekti – RoMigSc. Sot, në kampusin Universitar të UEJL-s, në kuadër të Projektit të Integrimit të Romëve dhe Migrantëve në sistemin e edukimit, i financuar nga Komisioni Evropian- Erasmus + KA3, Projekt

Read More »
Bari March 2018

Meeting in Bari, March 12th, 2018

On Monday, March 12, 2018, CSIG (PhD Sebastio Augusto and Aleš Trunk), ISSBS (PhD Nada Trunk Širca) had the meeting with the Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio (UniBa). The

Read More »
Project Romigsc in Turkey 2018

Mülteciler ve Sosyal İçerme Çalıştayı

Birİz Derneği, Yuva Derneği ve Oyun Terapileri işbirliğinde yürütülen Yan Yana Projesi kapsamında düzenlenen Mülteciler ve Sosyal İçerme Çalıştayı’nda İçermeci Eğitim Bağlamında Roman ve Göçmen Öğrenciler (RoMigSc) Projemizi sunduk.

Read More »

RoMigSc e-classrooms

In the framework of the RoMigSc project, we are planning to establish e-classrooms based on the Moodle platform with contents and activities related to the training of teachers and volunteers

Read More »
Romig1

MFDPŠ sodelovala na Festivalu izobraževanja

MFDPŠ je 17. januarja 2018 sodelovala na 2. Kariernem sejmu mojedelo.com in 5. Festivalu izobraževanja s predstavitvijo svojih študijskih programov in projektov. Za projekt RoMigSc je bilo zanimanje predvsem iz vrst učiteljev

Read More »
Scroll to Top