Sestanek s šolami glede dela prostovoljcev

AlenkaNews & Events

Romigsc project - sestanek s solami

Dne 18. oktobra so na MFDPŠ organizirali sestanek s predstavniki šol, ki bodo sprejele prostovoljce in z njimi obogatile svojo izobraževalno dejavnost, namenjeno otrokom z migrantskim ali romskim poreklom. Na sestanku, ki so se ga udeležili predstavniki Mestne občine Celje (MOC) ter nekaterih osnovnih šol iz Celja, Šentjurja in Kopra, so se pogovarjali o opredelitvi in izvedbi prostovoljskih aktivnosti na … Read More

Conference Educate for Dialogue

AlenkaNews & Events

the anna lindh education handbook

On 9-10 October 2017, the Anna Lindh Foundation, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, the Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia and the Euro-Mediterranean University – EMUNI are organizing a conference on intercultural citizenship education (ICE) in the Euro-Mediterranean region. The Conference aims to showcase, debate and advocate for Intercultural Citizenship … Read More

Интеркултурно образование

AlenkaNews & Events

    Интеркулутрно образование и воспитување во мултикултурни општества   Нансен моделот за интеркултурно образование   Нансен моделот за интеркултурно образование   Проект за меѓуетничка интеграција во образованието УСАИД   Проект за меѓуетничка интеграција во образованието УСАИД   Ромските активисти за информирани и ефикасни политики за интеграција на Ромите   Ромските активисти за информирани и ефикасни политики за интеграција на … Read More

Kültürlerarası Eğitim

AlenkaNews & Events

Çokkültürlü ve kültürlerarası eğitim kavramlarının ders kitapları özelinde bir tartışması için bkz. Almanya’daki ders kitaplarındaki örneklerle kültürlerarası eğitim kavramı hakkındaki bir tartışma için bkz.  Çokkültürlü eğitimin tarihi ve yansımaları için bkz.  Almanya ve Türkiye örneğinde kültürlerarası eğitim tartışması için bkz.  Kültürlerarası pedagoji konusunda şu linkteki kitaba bakabilirsiniz.  

Lectura interesante

AlenkaNews & Events

Una completa visión de la situación de la comunidad gitana en España es la aportada por Laparra (2011) en su obra Diagnóstico social de la comunidad gitana en España; Un análisis contrastado de la Encuesta del CIS a Hogares de Población Gitana 2007. Las características sociodemográficas que han acompañado a los menores gitanos y migrantes en España han incidido de … Read More

Interessante Materialien zum Thema interkulturelle Erziehung in deutschen Schulen

AlenkaNews & Events

Einige interessante Materialien zum Thema interkulturelle Erziehung in deutschen Schulen Theorie und Fragestellungen: Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband e.V. : Leitfaden für interkulturelle Schulentwicklung in Bayern Heinrich Böll Stiftung: Ideologien der Ungleichwertigkeit Linnemann, Tobias; Mecheril, Paul: Rassismuskritik. Begriffliche Grundlagen und Handlungsperspektiven in der politischen Bildung in zeitung für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik 36 (2013) Arbeitsmaterialien: Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München: … Read More

Educazione interculturale in Italia – materiali interessanti

AlenkaNews & Events

Siete cordialmente invitate a leggere i materiali interessanti di educazione interculturale. 1. Educare alla pace e alla diversità culturale per fondare una nuova cittadinanza consapevole e solidare. L’articolo si trova qui. 2. Educare alla diversità. Ricerca comparative interculturale tra Italia e Slovenia. La pubblicazione e parte di progetto-programma per cooperazione transfrontaliera tra Italia e Slovenia. Pubblicazione si trova qui. 3. … Read More

Public Consultation – National Roma Integration Strategies

AlenkaNews & Events

Roma party - RoMigSc project

An important survey-consultation, also relevant to the RoMigSc Project: Public Consultation on the Evaluation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 The aim of the consultation is to collect stakeholders’ views on the achievements and challenges faced during the years of implementation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, adopted … Read More

Medkulturna vzgoja in izobraževanje – zanimiva literatura

AlenkaNews & Events

Če vas zanima medkulturna vzgoja in izobraževanje, si lahko preberete nekaj zanimivih materialov s tega področja. 1. Model medkulturne vzgoje in izobraževanja: za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev, avtorice Marijance Ajše Vižintin. Preberite si ga na tej povezavi. 2. Medkulturna vzgoja v šoli: izhodišča in smernice, dokument je nastal v okviru evropskega projekta. Preberite si ga tukaj. 3. Vključevanje otrok priseljencev … Read More

Projekt RoMigSc predstavljen v Novem tedniku

AlenkaNews & Events

Projekt RoMigSc predstavljen v Novem tedniku

Projekt RoMigSc je že lepo zaživel. Mnogo se je dogajalo v mesecu juniju, ko so bile v Sloveniji organizirane razne dejavnosti: nacionalni seminar, izobraževanje učiteljev, izobraževanje prostovoljcev ter skupni sestanek vseh projektnih partnerjev. Medijska pokritost dogodkov je bila precejšnja, ta teden pa je v Novem tedniku izšel tudi daljši članek.