Kontakti.

MFDPŠ Celje, Slovenija

IRŠIK Murska Sobota, Slovenija

 • Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota, Slovenija
 • Koordinator projekta: Jožek Horvat Sandreli
 • Kontaktna oseba: Anica Novak Trunk, MSc
 • jozekhorvat.muc@gmail.com
 • anicanovak@yahoo.co.uk
 • https://irsik.si

SEEU Tetovo, Makedonija

CSIG Taranto, Italija

 • Via Roma 12, 74123 Taranto, Italija
 • Koordinator projekta: dr. Augusto Sebastio
 • Kontaktna oseba: Aleš Trunk, MSc
 • ausebas@tin.it
 • ales.trunk@yahoo.com
 • https://csig-taranto.eu

ISOB Regensburg, Nemčija

 • Adolf-Schmetzer Str. 32, 93055 Regensburg, Nemčija
 • Koordinator projekta: Alexander Krauss M. A.
 • Kontaktna oseba: Cristina Novac
 • krauss@isob-regensburg.net
 • novac@isob-regensburg.net
 • http://www.isob-regensburg.net

University of Alicante, Španija

Želim postati prostovoljec!

 .