0
Mesecev
0
Partnerjev
0+
Udeležencev

Projektni partnerji.

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije – MFDPŠ, Celje – Slovenija

je dinamična zasebna visokošolska institucija, ustanovljena leta 2006, s približno 500 študenti. MFDPŠ je specializirana na področju poslovnih in družbenih študijev na dodiplomski, magistrski in doktorski ravni. Eden od strateških ciljev MFDPŠ je tudi, da bi vgradili družbeno odgovornost v izvedbo študijskih programov. Pomembne značilnosti MFDPŠ so njeni usposobljeni akademiki in dolgoletno mednarodno delovanje na področju študija in raziskav.

Sodelujoče osebje:
 • Dr. Nada Trunk Širca
 • Dr. Valerij Dermol
 • Dr. Eva Klemenčič
 • Natalia Sanmartin Jaramillo, MSc.
 • Marko Smrkolj
Strokovnjaki iz Turčije:
 • Dr. Müge Ayan Ceyhan (Bilgi University, Istanbul, Turkey)
 • Dr. Kenan Çayır (Bilgi University, Istanbul, Turkey)

Logo ISSBS

Inštitut za romološke študije, izobraževanje in kulturo – IRŠIK, Murska Sobota – Slovenija

je multidisciplinarna raziskovalna institucija, povezana z drugimi visokošolskimi in raziskovalnimi organizacijami. Inštitut predvsem opravlja raziskave na področju romoloških in izobraževalnih študij. IRŠIK ima tudi svojo informacijsko, dokumentarno knjižnico in deluje v sodelovanju z Zvezo Romov.
Sodelujoče osebje:

 • Jožek Horvat Sandreli
 • Dr. Janez Obreza
 • Dr. Andrej Koren
 • Anica Novak, MSc
 • Petra Tkalec Ferenčak

Logo IRŠIK

South East European University, Tetovo – Makedonija

je visokošolska institucija, specializirana za socialno-ekonomske študije. Univerzo sestavlja pet fakultet ter dva raziskovalna centra. SEEU s svojo jezikovno politiko, imenovano "prilagodljiva uporaba jezikov", omogoča študentom, da pridobijo izobrazbo v svojem maternem jeziku (Albanski ali Makedonski) ali angleškem jeziku. Trenutno ima univerza več kot 8000 študentov in okoli 1800 diplomantov.
Sodelujoče osebje:

 • Dr. Besa Kadriu
 • Dr. Veli Kreci
 • Bujar Sinani
 • Merita Zulfiu Alili

Logo SEEU

Osservatorio CSIG TARANTO (CSIG), Taranto – Italija

je nevladna organizacija , ki deluje kot center za raziskave na področju novih tehnologij in njihovega vpliva na naše življenje in socialne razsežnosti. CSIG preučuje socialno vlogo tehnologije in vseh oblik socialne vključenosti v povezavi s tehnologijo ter deluje v tesnem sodelovanju z Univerzo v Bariju. CSIG ima reference na področju prava informacijskih tehnologij in prava o migrantih, ter že vrsto let obravnava vprašanja glede človekovih pravic, socialnih omrežij in migracij.
Sodelujoče osebje:

 • Dr. Augusto Sebastio
 • Aleš Trunk, MSc

Logo CSIG

Institut für sozialwissenschaftliche Beratung GmbH (ISOB), Regensburg – Nemčija

je zasebna raziskovalna in razvojna institucija, ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo (ISOB GmbH). ISOB je članica German Society for Evaluation (DGEVAL) in deluje v skladu z mednarodno sprejetimi standardi za evalvacijo. Člani institucije so aktivni v različnih delovnih skupinah in projektih ter s tem zagotavljajo, da metodologija, ki jo uporabljajo, odraža najnovejša spoznanja.
Sodelujoče osebje:

 • Alexander Krauss M.A
 • Gerhard Stark
 • Cristina Novac M.A

Logo ISOB

The University of Alicante (UA), Alicante – Španija

je bila ustanovljena leta 1979. Danes se na univerzi izobražuje in usposablja okoli 28.000 študentov (od tega 2.500 mednarodnih študentov). Univerza ponuja 42 dodiplomskih in 81 podiplomskih programov in je ena od najhitreje rastočih univerz v Španiji. Na UA je 227 raziskovalnih skupin, ki delujejo na vseh področjih raziskovanja, od socialnih in pravnih ved do tehnoloških in eksperimentalnih zdravstvenih ved. Raziskovalne skupine delujejo v okviru 15 raziskovalnih inštitutov.
Sodelujoče osebje:

 • Dr. Susana de Juana-Espinosa
 • Dr. Ana Rosser Limiñana
 • Rafael Lafont Deniz

Logo UA
Galerija
Galerija
Galerija
Galerija