Faaliyetlere ilişkin iş paketleri.

İş paketi 1: Proje yönetimi


Lider ortak: ISSBS, Celje, Slovenya
İş paketi 1’in temel hedefi yönetim yapısını kurmak; teknik, pedagojik, idari ve mali açıdan projenin koordinasyonu için gerekli mekanizmaları oluşturmaktır. Bu çerçevede 7 proje toplantısı düzenlenecektir.

İş paketi 2: Başlangıç çalışması


Lider ortak: ISOB, Regensburg, Almanya
Roman ve göçmen çocukların eğitim ortamlarında içerilmesine ilişkin iyi örnekler (donanımlı öğretmenlerin ve gönüllülerin desteğiyle) ortaya koyulacak ve genel anlamda konuyla ilgili literatür derlenecektir. Ortak ülkelerde (ve Türkiye’de) konuya ilişkin mevcut durum analizi ve iyi örneklerin ortaya koyulması projenin diğer basamaklarının etkili bir şekilde yürütülebilmesinin ön koşuludur.

İş paketi 3: Gönüllülerin eğitilmesi


Lider ortak: ISSBS, Celje, Slovenya
Bu eğitim, gönüllüleri, sosyal sorumluluk, gönüllülük ve (başta Roman ve göçmenler olmak üzere) çokkültürlü ortamlarda çalışabilme stratejileri konularında donanımlı kılmayı amaçlamaktadır. Eğitim faaliyetlerini desteklemek amacıyla bir e-sınıf uygulaması geliştirilecektir.
Adımlar – yapılacak eğitimler:
 • Gönüllülere yönelik pilot eğitim: Haziran 2017’de Slovenya’da
 • Ocak 2018’de Slovenya, İspanya, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve İtalya’da
 • Ocak 2019’da Slovenya, İspanya, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, İtalya’da

İş paketi 4: Gönüllü etkinliklerRoman ve göçmen çocukların okullarda ve geniş toplumda içerilmesine destek verebilecek önemli araçlardan biri olarak görülen gönüllü çalışmalar, öğrencilere ödevlerinde yardımcı olmak, göçmenlerle anadillerinde iletişim kurmak, göçmen öğrenciler ve aileleri ile içinde bulundukları toplumun kaynaşabilmelerine destek olmak şeklindedir.
Adımlar – yapılacak eğitimler:
 • Şubat-Mayıs 2018’de, Slovenya, İspanya, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve İtalya’da.
 • Şubat-Mayıs 2019’da, Slovenya, İspanya, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve İtalya’da.

İş paketi 5: Öğretmen eğitimiÖğretmen eğitiminin temel amacı, Roman ve göçmen öğrencilerin gittikleri okullarda çalışan öğretmenlerin gruplararası ilişkiler konusunda yetkinliklerini artırmak ve bu grupların sınıflarda içerilmelerine yönelik stratejilerle ilgili bilgilendirme yapmaktır. 2 günlük eğitim, farklı atölye çalışmaları (gruplararası ilişkiler konusunda yetkinlik geliştirme, içerme stratejileri konusunda güçlenme, eğitimde Roman ve göçmen öğrencilerin durumu konusunda bilgilenme) şeklinde kurgulanacaktır. Bu eğitimlere destek vermek üzere bir e-sınıf uygulaması geliştirilecektir.
Adımlar – yapılacak eğitimler:
 • Öğretmenlere yönelik pilot eğitimler: Haziran 2017’de Slovenya’da
 • Nisan/Mayıs 2018’de Slovenya, İspanya, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve İtalya’da
 • Nisan/Mayıs 2019’da Slovenya, İspanya, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve İtalya’da

İş paketi 6: Kültürlerarası konularda dijital platform


Lider ortak: CSIG, Taranto, İtalya
Dijital öğrenme olanakları kendini örgütleyen, etkin katılımlı öğrenme tasarımları için sınırsız bir alan sunmaktadır. İnteraktif materyaller, videolar, quizler ve mülakatların içinde olduğu çeşitli malzemelere erişimi mümkün kılmaktadır. Dijital platform öncelikle öğretmenler ve gönüllüler olmak üzere öğrencilerin, velilerin ve diğer ziyaretçilerin kullanımını hedeflemektedir. Projenin son senesi olan 2019’da İngilizce, Almanca, İtalyanca, Makedonca, Slovence, İspanyolca ve Türkçe’nin içinde olduğu 7 dilde dijital platform hayata geçirilecektir.

İş paketi 7: Tüm paydaşlara yönelik ulusal seminerler


Lider ortak: UA, Alicante, İspanya
Proje süresince, (eğitimde karar alıcılar, okul müdürleri, yerel otoritelerin temsilcileri, Romanları ve göçmenleri temsil eden kurumlar, bu alanda çalışan araştırmacı ve akademisyenlerin içinde olduğu) farklı paydaşlara yönelik seminerler düzenlenecektir. Seminerler, ‘Roman ve göçmen öğrencilerin içerilmesi’ ve ‘gönüllülük’ olmak üzere iki ana konuya odaklanacaktır.
Adımlar – düzenlenecek ulusal seminerler:
 • Pilot ulusal seminer: Haziran 2017’de, Slovenya’da
 • Nisan/Mayıs 2018’de, Slovenya, İspanya, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, İtalya ve Türkiye’de
 • Nisan/Mayıs 2019’da, Slovenya, İspanya, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, İtalya ve Türkiye’de
 Bir iş toplantısında insanlar

İş paketi 8: Kalite güvencesi


Lider ortak: ISOB, Regensburg, Almanya
Proje çalışmalarının güçlü ve zayıf yanları, sunduğu olanaklar ve içerdiği riskler, proje kazanımları ve göstergeleri olmak üzere, projenin uygulanması sırasında toplanan tüm veriler derlenecektir. Böylelikle, projenin üçüncü taraflarca değerlendirilebilmesine katkıda bulunulacak ve yaygınlaştırılabilmesine destek verilecektir.

İş paketi 9: Yaygınlaştırma ve uluslararası konferans


Lider ortak: ISSBS, Celje, Slovenya
Proje çıktıları, proje süresince ve sonrasında yaygınlaştırılacaktır. Yaygınlaştırmaya ilişkin başlıca faaliyetler şu şekildedir:
 • Proje sonuçları, Eylül 2019’da Slovenya’da düzenlenecek olan uluslararası konferansta yaygınlaştırılacaktır.
 • Konsorsiyum üyeleri tarafından, konsorsiyum dışındaki ülkelerde, proje süresince en az 6 defa olacak şekilde proje sonuçları ve faaliyetleri sunulacaktır.
 • Biri Mayıs 2019’da Almanya’da; diğeri Haziran ya da Eylül 2019’da Türkiye’de olmak iki seminer düzenlenecektir: Kurum temsilcilerine ve Müdürlere ve öğretmenlere yönelik düzenlenecek iki seminer, projeyi tanıtmayı ve proje çıktılarını paydaşlar arasında yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır (İş paketi 3, 4 ve 5 Türkiye ve Almanya’da gerçekleştirilmemektedir; söz konusu faaliyet onun yerine gerçekleştirilecektir.)
Galeri
Galeri
Galeri
Galeri