Romigsc Macedonia

SEEU organized the Training for Volunteers

Projekti – RoMigSc. Sot, në kampusin Universitar të UEJL-s, në kuadër të Projektit të Integrimit të Romëve dhe Migrantëve në sistemin e edukimit, i financuar nga Komisioni Evropian- Erasmus + KA3, Projekt tek i cili si partnerë dhe lider i WP3 ( trajnim për vullnetarë) ku është Фakulteti i Shkencave Sociale Bashkëkohore. Ky event i sotëm, që në […]

SEEU organized the Training for Volunteers Read More »