macedonian

Romigsc Macedonia

SEEU organized the Training for Volunteers

Проект- RoMigSc  Денес, на Универзитетот кампусот –УЈИЕ, односно, Факултетот на Современтите Општестевени Науки, во рамките на Проектот за Интеграција на Ромите и емигранти во Образовниот Систем, кој е финансиран од страна на Европската комисија,  Еразмус + КА3, на кој проект  како партнер и лидер на WP3-РП3 (обука за волонтери) e Факултетот за современи општествени науки. Тековниот  настан, во овој формат, се уредува […]

SEEU organized the Training for Volunteers Read More »

Интеркултурно образование

    Интеркулутрно образование и воспитување во мултикултурни општества   Нансен моделот за интеркултурно образование   Нансен моделот за интеркултурно образование   Проект за меѓуетничка интеграција во образованието УСАИД   Проект за меѓуетничка интеграција во образованието УСАИД   Ромските активисти за информирани и ефикасни политики за интеграција на Ромите   Ромските активисти за информирани и

Интеркултурно образование Read More »

Scroll to Top