New Eurydice report on Integrating Students from Migrant Backgrounds

AlenkaNews & Events

Book cover

Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures How is the integration of students from migrant backgrounds into schools tackled in Europe? These students continue to lag behind native populations in many areas. They face in particular a number of challenges related to their participation in schools that can affect their learning and development and … Read More

Vabilo na prostovoljske aktivnosti na slovenskih šolah in seminar za prostovoljce

ValerijNews & Events

Na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju bomo 1. marca izvedli seminar za študente in druge posameznike, ki jih zanima prostovoljstvo ali vključitev v prostovoljske projekte na izbranih osnovnih šolah in drugih izobraževalnih zavodih. Seminar bo potekal v sodelovanju s Slovensko filantropijo. Udeležencem seminarja bomo omogočili vključitev v manjše šolske projekte, ki jih načrtujemo s šolami v … Read More

Priprava manjših šolskih projektov s prostovoljci

ValerijNews & EventsLeave a Comment

Diverse Hands Holding The Word Volunteer

1. februarja smo se na MFDPŠ sestali s predstavniki slovenskih šol in vzgojnih zavodov, s katerimi se dogovarjamo o izvedbi prostovoljskih aktivnosti v času od marca do junija 2018. Udeležencem smo pojasnili, da bo delo potekalo v okviru predmetov Veščine (učenja) 1, 2 in 3, predmeta Razvoj poslovnih spretnosti ter predmeta Družbena odgovornost, aktivnosti pa na izbranih vrtcih, šolah, vzgojnih … Read More

3rd RoMigSc Project Meeting in Alicante

AlenkaNews & Events

RoMigSc project meeting in Alicante 2017

Alicante (Spain) was the venue of 3rd project meeting of RoMigSc, during November 27th – 28th, 2017. The focus of the meeting was on the planning of the approaching volunteering activity and the discussion of the training sessions. Learning-capacity building activities were also organized during the visit to Nazaret school, epitome of the inclusion of Roma and migrant children. Team … Read More

Meeting with representatives of schools

AlenkaNews & Events

RoMigSc Project - meeting with schools

On October 18, ISSBS as one of the project partners in the RoMigSc Project organized a meeting with representatives of schools, which will take volunteers and enrich their educational activities for children with migrant or Roma origin. At the meeting attended by the representatives of  some elementary schools from Celje, Šentjur and Koper, as well as the Municipality of Celje (MOC),  the … Read More

Educazione interculturale in Italia – materiali interessanti

AlenkaNews & Events

Siete cordialmente invitate a leggere i materiali interessanti di educazione interculturale. 1. Educare alla pace e alla diversità culturale per fondare una nuova cittadinanza consapevole e solidare. L’articolo si trova qui. 2. Educare alla diversità. Ricerca comparative interculturale tra Italia e Slovenia. La pubblicazione e parte di progetto-programma per cooperazione transfrontaliera tra Italia e Slovenia. Pubblicazione si trova qui. 3. … Read More

The Council of Europe Commissioner for Human Rights visited Slovenia

AlenkaNews & Events

Accessibility to education of Roma children and children of migrants in Slovenia During his visit to Slovenia from 20 to 23 March, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Nils Muižnieks, examined the situation of Roma, migrants and asylum seekers and of the increasing number of people living in poverty in the country. He stressed the centrality of human … Read More

1st Project Meeting in Regensburg, Germany – March 2017

AlenkaNews & Events

Participants at the Regensburg Meeting in March 2017

First meeting and learning – capacity building activity was held in Regensburg, Germany, parallel from 13 to 15 March 2017. During the meeting administrative & financial aspects of the project were discussed, as well as the plan of activities. Through learning activities, the project team was introduced with the work of voluntary organizations, got insight into the practices of inclusion … Read More