schools

Book cover

New Eurydice report on Integrating Students from Migrant Backgrounds

Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures How is the integration of students from migrant backgrounds into schools tackled in Europe? These students continue to lag behind native populations in many areas. They face in particular a number of challenges related to their participation in schools that can affect […]

New Eurydice report on Integrating Students from Migrant Backgrounds Read More »

Vabilo na prostovoljske aktivnosti na slovenskih šolah in seminar za prostovoljce

Na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju bomo 1. marca izvedli seminar za študente in druge posameznike, ki jih zanima prostovoljstvo ali vključitev v prostovoljske projekte na izbranih osnovnih šolah in drugih izobraževalnih zavodih. Seminar bo potekal v sodelovanju s Slovensko filantropijo. Udeležencem seminarja bomo omogočili vključitev v manjše šolske projekte, ki

Vabilo na prostovoljske aktivnosti na slovenskih šolah in seminar za prostovoljce Read More »

Priprava manjših šolskih projektov s prostovoljci

1. februarja smo se na MFDPŠ sestali s predstavniki slovenskih šol in vzgojnih zavodov, s katerimi se dogovarjamo o izvedbi prostovoljskih aktivnosti v času od marca do junija 2018. Udeležencem smo pojasnili, da bo delo potekalo v okviru predmetov Veščine (učenja) 1, 2 in 3, predmeta Razvoj poslovnih spretnosti ter predmeta Družbena odgovornost, aktivnosti pa

Priprava manjših šolskih projektov s prostovoljci Read More »

Educazione interculturale in Italia – materiali interessanti

Siete cordialmente invitate a leggere i materiali interessanti di educazione interculturale. 1. Educare alla pace e alla diversità culturale per fondare una nuova cittadinanza consapevole e solidare. L’articolo si trova qui. 2. Educare alla diversità. Ricerca comparative interculturale tra Italia e Slovenia. La pubblicazione e parte di progetto-programma per cooperazione transfrontaliera tra Italia e Slovenia.

Educazione interculturale in Italia – materiali interessanti Read More »

The Council of Europe Commissioner for Human Rights visited Slovenia

Accessibility to education of Roma children and children of migrants in Slovenia During his visit to Slovenia from 20 to 23 March, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Nils Muižnieks, examined the situation of Roma, migrants and asylum seekers and of the increasing number of people living in poverty in the country. He

The Council of Europe Commissioner for Human Rights visited Slovenia Read More »

Participants at the Regensburg Meeting in March 2017

1st Project Meeting in Regensburg, Germany – March 2017

First meeting and learning – capacity building activity was held in Regensburg, Germany, parallel from 13 to 15 March 2017. During the meeting administrative & financial aspects of the project were discussed, as well as the plan of activities. Through learning activities, the project team was introduced with the work of voluntary organizations, got insight

1st Project Meeting in Regensburg, Germany – March 2017 Read More »

Scroll to Top