Announcement of volunteering activities 2019 in FYROM, Italy, Slovenia and Spain

AlenkaNews & Events

Diverse Hands Holding The Word Volunteer

Volunteering activities will be organised from February to July 2019 in four countries: FYROM (Skopje region), Italy (Provinces of Taranto and Bari), Slovenia (different regions), Spain (Province of Alicante). Activities will be held in schools with Roma and migrant children and will mainly focus on: supporting learning process for pupils, organizing social, cultural and sport events that can make a … Read More

Okrogla miza ‘IZOBRAZBA KOT VREDNOTA’

AlenkaNews & Events

Image 4

V sredo, 17. oktobra 2018, je v Murski Soboti potekala Okrogla miza z naslovom: ‘Izobrazba kot vrednota’. Izobraževanje Romov je v Sloveniji eno izmed prioritetnih programov Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017 – 2021. Vzgojno – izobraževalne ustanove se v skladu s svojim poslanstvom, nalogami in Strategijo izobraževanja Romov (2004, dopolnjena 2011) ukvarjajo že nekaj … Read More

National seminar; seminar for teachers, and conclusion of volunteering activities –June/July 2018

AlenkaNews & Events

Romigsc seminar Slovenija 2018

Three events of the RoMigSc project were held in Slovenia at the beginning of June 2018. On Wednesday, June 6, was organised seminar for teachers; seminar was held in Celje (at the seat of ISSBS), and attended by 16 participants. On Friday, June 8, two events took place in Rakičan (in Rakičan castle): seminar for teachers (30 participants) and national … Read More

Projekt RoMigSc – Seminar za prostovoljce in pomoč prostovoljcev v šolah

AlenkaNews & Events

Romig Celje marec 2018

V okviru Erasmus+ projekta RoMigSc smo v četrtek, 1. 3. 2018, na MFDPŠ Celje izvedli delavnico z naslovom: Priložnosti prostovoljstva pri vključevanju otrok migrantov in romskih otrok v šole. Delavnica je potekala v sodelovanju s Slovensko filantropijo, vodil jo je Jaka Matičič (koordinator usposabljanj za prostovoljce). Udeleženci so spoznali, kdo so osebe, s katerimi bodo delali kot prostovoljci in kako … Read More

Vabilo na prostovoljske aktivnosti na slovenskih šolah in seminar za prostovoljce

ValerijNews & Events

Na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju bomo 1. marca izvedli seminar za študente in druge posameznike, ki jih zanima prostovoljstvo ali vključitev v prostovoljske projekte na izbranih osnovnih šolah in drugih izobraževalnih zavodih. Seminar bo potekal v sodelovanju s Slovensko filantropijo. Udeležencem seminarja bomo omogočili vključitev v manjše šolske projekte, ki jih načrtujemo s šolami v … Read More

Presentation of RoMigSc in Slovenia on International Day of Migrants

AlenkaNews & Events

Projekt RoMigSc - Mednarodni dan migrantov

On December 18th 2017, International Day of Migrants, the European Commission in Slovenia and the Slovenian Philanthropy organized an event which was focusing mainly on projects and initiatives aimed at facilitating the integration of migrant children in Slovenia. At the event, among other activities, prof. dr. Nada Trunk Širca presented the project “Inclusion of Roma and Migrants in Schools”.

Mednarodni dan migrantov – vključevanje otrok migrantov v Sloveniji

AlenkaNews & Events

Projekt RoMigSc - Mednarodni dan migrantov

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Slovenska filantropija sta 18. decembra na dan migrantov v Sloveniji organizirala dogodek, na katerem so pozornost namenjali predvsem projektom in pobudam za lažje vključevanje otrok migrantov v Sloveniji. Na dogodku je prof. dr. Nada Trunk Širca predstavila tudi naš projekt Vključevanje otrok Romov in migrantov v šole, ki poteka v različnih evropskih državah.

The Council of Europe Commissioner for Human Rights visited Slovenia

AlenkaNews & Events

Accessibility to education of Roma children and children of migrants in Slovenia During his visit to Slovenia from 20 to 23 March, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Nils Muižnieks, examined the situation of Roma, migrants and asylum seekers and of the increasing number of people living in poverty in the country. He stressed the centrality of human … Read More

International Romani Day (April 8)

AlenkaNews & Events

Roma party - RoMigSc project

The International Romani Day (April 8) is a day to celebrate Romani culture and raise awareness of the issues facing Romani people. The day was officially declared in 1990 in Serock, Poland, the site of the fourth World Romani Congress of the International Romani Union (IRU), in honor of the first major international meeting of Romani representatives, 7–12 April 1971 in Chelsfield near London. Interesting video: how the Romani people in Slovenia live … Read More

Announcement of piloting activities – Slovenia, June 2017

AlenkaNews & Events

Teachers training

Piloting activities will start in Slovenia (Celje and Murska Sobota) in June 2017 Murska Sobota: Wednesday, 14. 6. • training for teachers who work with Roma children Celje: Thursday, 15. 6 • training for teachers who work with migrants • training for volunteers • national seminars for different stakeholders More information about the activities and application forms will be available … Read More