Prostovoljstvo in aktivacija mladih v okviru projekta RoMigSc v Sloveniji

AlenkaNews & Events

Romigsc project 2019

Spodbujanje prostovoljstva mladih ter spodbujanje vključevanja otrok Romov in migrantov v šole ob podpori prostovoljstva, je bil eden od temeljnih ciljev mednarodnega projekta RoMigSc (2016 -2019). V okviru projekta RoMigSc je v letih 2017, 2018, 2019 potekalo 20 urno usposabljanje za prostovoljce (usposabljanje je potekalo v kombinaciji enodnevnega srečanja v živo ter spletnih aktivnosti). Usposabljanja se je leta 2017  udeležilo … Read More

POVABILO K NADALJEVANJU PROSTOVOLJSTVA V OBDOBJU SEPTEMBER – DECEMBER 2019

AlenkaNews & Events

Volunteer

Med prostovoljci smo opazili velik interes po nadaljevanju prostovoljstva tudi v šolskem letu 2019/20. Vsi, ki ste prostovoljstvo opravljali v obdobju februar – julij 2019, se lahko z organizacijami, kjer ste prostovoljstvo opravljali, dogovorite o nadaljevanju prostovoljstva. V okviru projekta RoMigSc lahko prostovoljstvo opravljate do vključno 31.12. 2019, saj se takrat zaključi projekt. Za obseg prostovoljskega dela, ki ga boste … Read More

Strategija na področju migracij

AlenkaNews & Events

Catching Up Intergenerational Mobility and Children of Immigrants OECD READ edition

Vlada Republike Slovenije je 18.7.2019 sprejela Strategijo Vlade RS na področju migracij. Strategija temelji na medresorskem povezovanju in migracije obravnava na večplasten, celovit in dolgoročen način ter v ospredje postavlja boljše razumevanje vseh vidikov migracij in izboljšanje ukrepov za njihovo upravljanje. Strategijo sestavlja šest horizontalnih stebrov, povezanih s posameznimi vidiki migracij. Ti stebri so: mednarodni vidik migracij, ekonomske migracije kot … Read More

Dogodki RoMigSc 6 in 7. junij 2019: Usposabljanja za učitelje ter nacionalni posvet

AlenkaNews & Events

Romig 2019

V četrtek, 6. ter v petek, 7. junija so v Sloveniji potekala usposabljanja za učitelje v okviru projekta RoMigSc. V četrtek je potekalo usposabljanje v Celju, z obiskom Andragoškega zavoda LU Velenje. Usposabljanja se je udeležilo 15 udeležencev. V petek je bilo izvedeno usposabljanje v Kočevju, na usposabljanju je bilo 21 udeležencev.  Na obeh usposabljanjih so udeleženci ter predavatelji razpravljali … Read More

Prijave malih projektov na temo Integracije Romov v Podonavju

AlenkaNews & Events

Open Danube – Supporting Roma Culture in the Danube Region

Evropska podonavska akademija zbira prijave malih projektov (nagrada do 3500 euro) na temo integracije Romov v Podonavju. Za pridobitev nagrade lahko sodelujete tako, da projekt prijavite na naslednji povezavi, kjer izpolnite potrebne podatke http://opendanube.eu/application/. Več informacij v zvezi z natečajem si lahko preberete na spletni strani http://opendanube.eu/ ali pišete na elektronski naslov award@opendanube.eu. Nagrajeni projekti bodo predstavljeni 20. septembra 2019 v Ulmu v Nemčiji na festivalu ROMNO POWER FESTIVAL. Udeležbo … Read More

Prostovoljstvo v Sloveniji v 2019 – pomoč otrokom Romom/migrantom v šolah

AlenkaNews & Events

Projekt Romigsc prostovoljstvo 2

Prostovoljske aktivnosti potekajo v obdobju med februarjem in julijem 2019 v različnih regijah Slovenije. Aktivnosti se izvajajo na šolah z otroki Romi in migranti; pa tudi na drugih izobraževalnih ustanovah, ki se ukvarjajo z integracijo otrok Romov/migrantov (npr. ljudske univerze). V letu 2019 je v aktivnost vključenih 33 prostovoljcev, ki izvajajo aktivnosti na 15-ih organizacijah. Aktivnosti se zlasti osredotočajo na … Read More

Seminar za prostovoljce in pomoč otrokom Romom/migrantom v šolah v Sloveniji 2019

AlenkaNews & Events

seminar za prostovoljce slovenija 2019

V okviru projekta RoMigSc smo v četrtek, 7. 2. 2019, na MFDPŠ Celje organizirali delavnico za prostovoljce z naslovom: Vključevanje Romov in migrantov v šole preko prostovoljskih aktivnosti. Delavnica je potekala v sodelovanju s Slovensko filantropijo, vodil jo je Jaka Matičič. Delavnice se je udeležilo 35 udeležencev (predvsem študentov), na popoldanski del (ki je bil bolj organizacijske narave) so prišli … Read More

Najava prostovoljskih aktivnosti – pomoč otrokom Romom/migrantom v šolah v Sloveniji

AlenkaNews & Events

Volunteer

Dragi prostovoljci, študentje in drugi, ki vas zanima prostovoljsko delo na šolah z otroki Romi in migranti! V letu 2019 nameravamo organizirati prostovoljske aktivnosti  na šolah z otroki Romi /migranti v Celju, Mariboru, Novem mestu, Murski Soboti, Ljubljani in Kopru. Prostovoljske aktivnosti so del projekta RoMigSc https://romigsc.eu/?lang=sl Prostovoljsko delo bo potekalo v obdobju od februarja do julija 2019. Prostovoljci bodo aktivnosti opravljali … Read More

Okrogla miza ‘IZOBRAZBA KOT VREDNOTA’

AlenkaNews & Events

Image 4

V sredo, 17. oktobra 2018, je v Murski Soboti potekala Okrogla miza z naslovom: ‘Izobrazba kot vrednota’. Izobraževanje Romov je v Sloveniji eno izmed prioritetnih programov Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017 – 2021. Vzgojno – izobraževalne ustanove se v skladu s svojim poslanstvom, nalogami in Strategijo izobraževanja Romov (2004, dopolnjena 2011) ukvarjajo že nekaj … Read More