Mülteciler ve Sosyal İçerme Çalıştayı

AlenkaNews & Events

Project Romigsc in Turkey 2018

Birİz Derneği, Yuva Derneği ve Oyun Terapileri işbirliğinde yürütülen Yan Yana Projesi kapsamında düzenlenen Mülteciler ve Sosyal İçerme Çalıştayı’nda İçermeci Eğitim Bağlamında Roman ve Göçmen Öğrenciler (RoMigSc) Projemizi sunduk.