turkish

Kültürlerarası Eğitim

Çokkültürlü ve kültürlerarası eğitim kavramlarının ders kitapları özelinde bir tartışması için bkz. Almanya’daki ders kitaplarındaki örneklerle kültürlerarası eğitim kavramı hakkındaki bir tartışma için bkz.  Çokkültürlü eğitimin tarihi ve yansımaları için bkz.  Almanya ve Türkiye örneğinde kültürlerarası eğitim tartışması için bkz.  Kültürlerarası pedagoji konusunda şu linkteki kitaba bakabilirsiniz.  

Kültürlerarası Eğitim Read More »

Scroll to Top