Atölye çalışmaları

AlenkaNews & Events

Romigsc Turkey

Proje bulgularını paylaşmak ve yaygınlaştırmak için 28 Eylül tarihinde dört tane eşzamanlı atölye düzenlendi.

Çağdaş Drama Derneği Göç Grubu Buluşması

AlenkaNews & Events

Romigsc Turkey 3

SEÇBİR’den Kenan Çayır 2 Mayıs tarihinde Öğretmen Ağı’nda gerçekleştirilen gruplararası ilişkiler ve ayrımcılık konulu etkinlikte RoMigSc projemiz kapsamında oluşturulan e-platformu Çağdaş Drama Derneği Göç Grubu ile paylaştı.

80. SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşması

AlenkaNews & Events

Romigsc Turkey 1

SEÇBİR’den Kenan Çayır 10 Nisan tarihinde Suriyeli Mülteci Öğrenciler Ekseninde Kimlik ve Güvenlik: İstanbul’da Öğretmenlerle Etnografik Çalışma başlıklı 80. SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşması’nda RoMigSc projemizi sundu ve e-platformu tanıttı.

Mülteciler ve Sosyal İçerme Çalıştayı

AlenkaNews & Events

Project Romigsc in Turkey 2018

Birİz Derneği, Yuva Derneği ve Oyun Terapileri işbirliğinde yürütülen Yan Yana Projesi kapsamında düzenlenen Mülteciler ve Sosyal İçerme Çalıştayı’nda İçermeci Eğitim Bağlamında Roman ve Göçmen Öğrenciler (RoMigSc) Projemizi sunduk.

Kültürlerarası Eğitim

AlenkaNews & Events

Çokkültürlü ve kültürlerarası eğitim kavramlarının ders kitapları özelinde bir tartışması için bkz. Almanya’daki ders kitaplarındaki örneklerle kültürlerarası eğitim kavramı hakkındaki bir tartışma için bkz.  Çokkültürlü eğitimin tarihi ve yansımaları için bkz.  Almanya ve Türkiye örneğinde kültürlerarası eğitim tartışması için bkz.  Kültürlerarası pedagoji konusunda şu linkteki kitaba bakabilirsiniz.