turkish

Romigsc Turkey 1

80. SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşması

SEÇBİR’den Kenan Çayır 10 Nisan tarihinde Suriyeli Mülteci Öğrenciler Ekseninde Kimlik ve Güvenlik: İstanbul’da Öğretmenlerle Etnografik Çalışma başlıklı 80. SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşması’nda RoMigSc projemizi sundu ve e-platformu tanıttı.

Project Romigsc in Turkey 2018

Mülteciler ve Sosyal İçerme Çalıştayı

Birİz Derneği, Yuva Derneği ve Oyun Terapileri işbirliğinde yürütülen Yan Yana Projesi kapsamında düzenlenen Mülteciler ve Sosyal İçerme Çalıştayı’nda İçermeci Eğitim Bağlamında Roman ve Göçmen Öğrenciler (RoMigSc) Projemizi sunduk.

Kültürlerarası Eğitim

Çokkültürlü ve kültürlerarası eğitim kavramlarının ders kitapları özelinde bir tartışması için bkz. Almanya’daki ders kitaplarındaki örneklerle kültürlerarası eğitim kavramı hakkındaki bir tartışma için bkz.  Çokkültürlü eğitimin tarihi ve yansımaları için bkz.  Almanya ve Türkiye örneğinde kültürlerarası eğitim tartışması için bkz.  Kültürlerarası pedagoji konusunda şu linkteki kitaba bakabilirsiniz.  

Scroll to Top