volunteers

Volunteer

Volunteering activities –‘co-curricular record’ – as a tool to find work

Useful tool for graduates and employers is the ‘co-curricular record’ or CCR, which is a second transcript that graduates receive which highlights their leadership and other skills they’ve developed in volunteer activities on and off campus. This is a very useful tool for employers to get a broader understanding of who graduates are and what […]

Volunteering activities –‘co-curricular record’ – as a tool to find work Read More »

Vabilo na prostovoljske aktivnosti na slovenskih šolah in seminar za prostovoljce

Na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju bomo 1. marca izvedli seminar za študente in druge posameznike, ki jih zanima prostovoljstvo ali vključitev v prostovoljske projekte na izbranih osnovnih šolah in drugih izobraževalnih zavodih. Seminar bo potekal v sodelovanju s Slovensko filantropijo. Udeležencem seminarja bomo omogočili vključitev v manjše šolske projekte, ki

Vabilo na prostovoljske aktivnosti na slovenskih šolah in seminar za prostovoljce Read More »

RoMigSc e-classrooms

In the framework of the RoMigSc project, we are planning to establish e-classrooms based on the Moodle platform with contents and activities related to the training of teachers and volunteers as well as national seminars. In this month, we launched a test version of the e-classroom in English. Besides the contents for the teachers and

RoMigSc e-classrooms Read More »

Priprava manjših šolskih projektov s prostovoljci

1. februarja smo se na MFDPŠ sestali s predstavniki slovenskih šol in vzgojnih zavodov, s katerimi se dogovarjamo o izvedbi prostovoljskih aktivnosti v času od marca do junija 2018. Udeležencem smo pojasnili, da bo delo potekalo v okviru predmetov Veščine (učenja) 1, 2 in 3, predmeta Razvoj poslovnih spretnosti ter predmeta Družbena odgovornost, aktivnosti pa

Priprava manjših šolskih projektov s prostovoljci Read More »

Scroll to Top